W związku z wprowadzeniem w życie „ROZPORZĄDZENIA KOMISJI 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci” pojawiły się nowe wymagania dotyczące instalacji fotowoltaicznych. Zmiany wprowadzone w formularzach zgłoszeń dla operatorów energii elektrycznej nie dotyczą jednak modułów PV, a urządzeń, z których składa się instalacja fotowoltaiczna. Dane techniczne dotyczące modułów konieczne do umieszczenia w zgłoszeniu pozostają bez zmian. Znajdziecie je Państwo w kartach technicznych produktów.

(Specyfikacje techniczne modułów Bruk-Bet Solar są dostępne do pobrania na naszej stronie: https://www.solar.bruk-bet.pl/wsparcie-b2b/do-pobrania/ )

W zmodyfikowanych formularzach dodano miejsce na oświadczenie/deklarację o zgodności z normą NC RFG urządzeń zastosowanych przy montażu danej instalacji. Chodzi dokładnie o zapewnienie, że inwerter się wyłączy, gdy moc zainstalowanej mikroinstalacji będzie większa niż istniejąca moc przyłączeniowa określona dla odbiorcy końcowego przyłączonego do danej sieci.

Jeżeli chodzi o formularz przygotowany przez PGE Dystrybucja S.A. dodano punkt 7 na stronie 4 do OŚWIADCZENIA ZGŁASZAJĄCEGO – formularz w formie pdf do pobrania tutaj:

https://pgedystrybucja.pl/Dla-Klienta/Przydatne-dokumenty

W Tauronie będzie to oświadczenie składane w punkcie 4 tegoż samego oświadczenia:

https://www.tauron.pl/dla-domu/obsluga-i-pomoc/formularze-i-wnioski

Jedynie firma Energa Operator do załącznika dodała osobną stronę, na której należy uzupełnić dokładne parametry dotyczące przyłączanej mikroinstalacji, w tym liczbę i moc poszczególnych jednostek wytwórczych:

https://www.energaoperator.pl/upload/wysiwyg/dokumenty_do_pobrania/uslugi/przylaczenie_do_sieci/kodeksy_sieciowe/Zgloszenie_dokument_instalacji.pdf

Oświadczenie to składa właściciel inwestycji.  Warto też nadmienić, że do tej pory również wymagano takich informacji jak: parametry techniczne, charakterystyka ruchowa i eksploatacyjna przyłączonych mikroinstalacji (w tym specyfikacja techniczna/karty katalogowe urządzeń wytwórczych i przekształtnikowych) oraz schemat instalacji elektrycznej obiektu przedstawiający sposób podłączenia mikroinstalacji.