Cena szkolenia: 1100 zł brutto

Dane uczestnika

z każdym dodatkowym uczestnikiem zmienia się koszt szkolenia.

Dane firmowe

Numer rachunku bankowego

93 1140 2075 0000 4804 3000 1001

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty w terminie 7 dni i przed szkoleniem na konto Bruk-Bet PV. Płatność za egzaminy na konto SEP - szczegółowe dane w wiadomości e-mail.

Po otrzymaniu formularza zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu. Fakturę vat otrzymają Państwo po odbyciu szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed szkoleniem, uczestnik zostanie obciążony kosztem w wysokości 50% wartości zamówienia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika inną osobą. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia oraz zmiany ekspertów z przyczyn niezależnych od organizatora szkolenia. Nieobecność uczestnika na szkoleniu bez uprzedniego poinformowania, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

rozwiń pełny regulamin RODO