Drodzy Państwo dla poprawy współpracy i wymiany danych pomiędzy naszymi firmami udostępniamy Państwu platformę „B2B”. Dostępna jest ona przez przeglądarkę www na stronie https://b2b.bruk-bet.pl.

B2B to narzędzie umożliwiające sprawdzanie stanu magazynowego produktów, złożenie zamówienia, sprawdzenia jego statusu i poziomu realizacji. Aplikacja umożliwia dostęp do aktualnych ofert oraz promocji ale również podgląd do płatności i stanu limitu kredytowego.

Poniżej w kilku krokach przedstawiono funkcjonalność aplikacji.

 

1. Strona logowania

Po otrzymaniu danych do logowania wchodzimy na stronę https://b2b.bruk-bet.pl.

pastedGraphic.png

Dane do logowania otrzymają Państwo od nas droga mailową.

Dostęp do logowania jest przydzielany do osoby, w związku z czym aplikacja może korzystać jednocześnie kliku Państwa pracowników. Lista pracowników widoczna w zakładce „Moje dane”. W razie potrzeby dodania kolejnego pracownika proszę o przesłanie informacji Imię, Nazwisko, adres maila do danej osoby. Informację proszę przesłać na adres mail solar@bruk-bet.pl 

Należy także pamiętać o blokowaniu kont użytkowników np. w momencie rozwiązania umowy z pracownikiem.

Po zalogowaniu się do systemu ukaże się nam okno jak poniżej

pastedGraphic_1.png

Na środku ekranu u góry widzimy informację o swoim limicie oraz przeterminowanych płatnościach.

Po lewej stronienie znajduje się menu aplikacji Towary, Oferty, itd. Poszczególne zakładki zostaną omówione szczegółowo w kolejnych punktach. W prawym górnym rogu wyświetlana jest informacja o osobie zalogowanej, poniżej znajduje się koszyk, a poniżej narzędzia umożliwiające filtrowanie i przeszukiwanie poniższych list. 

 

2. Towary

Po wybraniu z lewego menu zakładki Towary w prawej części ekranu wyświetli się lista produktów.
Do jej przeglądania i wyszukiwania możemy wykorzystać drzewo katalogów znajdujące się tuż obok menu.

pastedGraphic_2.png

Wyszukiwarka znajduje się w prawym górnym rogu.

pastedGraphic_3.png

Filtry pastedGraphic_4.png

pastedGraphic_5.png

 

Wpisując dane w wyszukiwarce bądź zmieniając filtr konieczne jest wciśnięcie ikony  w celu zastosowania zmian. Stosując filtr możemy wybrać magazyn na którym chcemy sprawdzić dostępność produktu. Intuicyjnie dla PV – Mroźna Tarnów. Możemy także oznaczyć aby ograniczył nam listę produktów tylko do produktów dostępnych na wskazanym magazynie. 

 1. Lista produktów
 • Nazwa produktu – Nazwa produktu to kod produktów oraz jego pełna nazwa 
 • Cena netto – jest to cena z uwzględnieniem obowiązującej dla Państwa Oferty Handlowej, Oferty Współpracy, innych promocji cenowych (nie uwzględnia ofert inwestycyjnych)
 • Stan – jest to informacja czy dany produkt jest dostępny na wskazanym magazynie czy nie
 • Ilość – W tym polu wskazujemy ilość którą chcielibyśmy zamówić 
 • Jednostka – jest to jednostka w jakiej zamawiamy domyślnie zostanie ustawiona paleta (pal) 
 • Przelicznik – w przypadku jednostki paleta wskazuje ile na palecie jest sztuk, Wp
 • Koszyk – ikona powoduje przeniesienie odpowiednio wskazanej ilości produktu do koszyka

pastedGraphic_6.png 

 1. Koszyk

Po wybraniu produktów wpisujemy wybraną ilość i naciskamy ikonę koszyka znajdująca się na końcu wiersza. W ten sposób wybrane produkty przenoszą się do koszyka. Aby sprawdzić stan koszyka i złożyć zamówienie klikamy ikonę koszyka znajdująca się w prawym  górnym rogu ekranu pod nazwa użytkownika 

pastedGraphic_7.png

Następnie wybieramy Koszyk 1 (w chwili obecnej jest założony jeden koszyk jeżeli będzie potrzeba można uruchomić kilka koszyków)

pastedGraphic_8.png

Po otwarciu koszyka otrzymujemy listę produktów oraz po lewej stronie obok menu listę szczegółowych informacji dotyczących zamówienia. Informację te należy uzupełnić przed złożeniem zamówienia.

 • Wartość składnego zamówienia netto, brutto
 • Mój numer – tutaj mogą Państwo zamieścić swój wewnętrzny numer zamówienia według numeracji Państwa firmy
 • Adres wysyłki – lista Państwa adresów
 • Data realizacji – data do kiedy Państwo chcieli by zrealizować zamówienie (data może być zmieniona przez pracownika BS jeżeli nie będzie możliwa do realizacji)
 • Realizacja – czy zamówienie ma być zrealizowane w całości czy będzie realizowane etapami
 • Forma płatności – zostanie automatycznie narzucona wg umowy handlowej
 • Termin płatności – naliczy czas płatności od dnia dzisiejszego nie jest to data wiążąca
 • Sposób dostawy – automatycznie zostanie ustawiony odbiór własny mogą go Państwo zmienić na inna formę należy jednak pamiętać iż zmiana na inne formy transportu może mieć wpływ na ostateczną cenę produktu
 • Magazyn – Magazyn z którego Państwo będą odbierać produkt 
 • Odbiór własny – odebranie produktów z magazynu Zakładu produkcyjnego, gdzie dany towar jest produkowany.

Fakturowany – obejmuje dostawę zamówionego materiału pod wskazany adres, bez rozładunku. Koszt za transport ujęty jako osobna pozycja na fakturze sprzedaży. Koszt transportu określony w ofercie inwestycyjnej przez Doradcę Handlowego lub indywidualnie na Biurze Sprzedaży w porozumieniu z działem Transportu i Logistyki.

Fakturowany HDS – obejmuje dostawę zamówionego materiału pod wskazany adres, z rozładunkiem. Koszt za transport ujęty jako osobna pozycja na fakturze sprzedaży. Koszt transportu określony w ofercie inwestycyjnej przez Doradcę Handlowego lub indywidualnie na Biurze Sprzedaży przez sprzedawcę w porozumieniu z działem Transportu i Logistyki.

Transport Bruk-Bet – obejmuje dostawę zamówionego materiału pod wskazany adres, bez rozładunku. Koszt za transport ujęty w cenie poszczególnych materiałów na fakturze sprzedaży. Koszt transportu określony w ofercie inwestycyjnej przez Doradcę Handlowego lub indywidualnie na Biurze Sprzedaży przez sprzedawcę w porozumieniu z działem Transportu i Logistyki.

Transport Bruk-Bet HDS – obejmuje dostawę zamówionego materiału pod wskazany adres, z rozładunkiem. Koszt za transport ujęty w cenie poszczególnych materiałów na fakturze sprzedaży. Koszt transportu określony w ofercie inwestycyjnej przez Doradcę Handlowego lub indywidualnie na Biurze Sprzedaży przez sprzedawcę w porozumieniu z działem Transportu i Logistyki.

Fakturowany DHL – obejmuje dostawę zamówionego materiału za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany adres, z rozładunkiem. Koszt za transport ujęty jako osobna pozycja na fakturze sprzedaży. Koszt przesyłki kurierskiej określony przez Doradcę Handlowego lub przez sprzedawcę na Biurze Sprzedaży w oparciu o aktualne stawki wysyłek towarów z uwzględnieniem wielkości palety oraz odległości do wysyłki. Informacja o aktualnych stawkach u sprzedawców na BS.

 • Informację dodatkowe – Można tutaj zamieścić dodatkowe informację, które trafią na opis zamówienia do naszego systemu np. moduły z nano powłoką. 

W przypadku gdy są Państwo już na etapie składania a chcielibyście dodać produkt do listy poniżej szczegółów znajduje się odnośnik „Dodaj elementy do koszyka” 

 Jeżeli mamy uzupełnione parametry w górnym prawym rogu poniżej ikony koszyka znajduję się ikona umożliwiająca złożenie zamówienia. Jeżeli produkty są dostępne na magazynie zamówienie zostanie automatycznie wygenerowane. W przypadku gdy pomimo braku towaru na danym magazynie chcielibyśmy złożyć zamówienie otrzymamy informacje 

pastedGraphic_9.png

pastedGraphic_10.png

Jeżeli pomimo to chcemy złożyć zamówienie klikamy przycisk złóż zamówienie. 

Po potwierdzeniu zostaniemy przeniesieni do zakładki zamówienia. Zamówienie zostaje utworzone w naszym systemie jako zamówienie niepotwierdzone. Zamówienie może potwierdzić jedynie pracownik Biura Sprzedaży firmy Bruk-Bet

Złożenie zamówienia w systemie B2B nie jest jednoznaczne z przyjęciem zamówienia do realizacji. Każde zamówienie musi zostać potwierdzone przez pracownika firmy Bruk-Bet.

W momencie utworzenia zamówienia automatycznie generuje się informacja mailowa która jest przesyłana na adres osoby składającej zamówienie jaki i skrzynki zamówienia danego oddziału dystrybucji. 

Szczegóły zamówień zostaną omówione przy punkcie Zamówienia.

 

3. Oferty

Wybierając z menu zakładkę Oferty otrzymamy listę ofert inwestycyjnych.

Listę ta podobnie jak listę produktów można filtrować oraz przeszukiwać, wyszukiwarka jak i filtry znajduje się w prawym górnym rogu poniżej ikony koszyka.

Otwierając ofertę można dodać produktu od razu do koszyka. Schemat składania zamówienia taki jak opisany przy liście towarów z jednym wyjątkiem, ilość wskazana w momencie dodawania do koszyka nie można zmienić w samym koszyku.

 

4. Zamówienia

Po wybraniu zakładki pojawia się lista zamówień. Tak samo jak w innych zakładkach można filtrować listę zamówień lub wyszukiwać je po numerze. 

pastedGraphic_11.png

Otwierając zamówienie otrzymujemy następujące informację o stopniu realizacji zamówienia

pastedGraphic_12.png

Złożenie zamówienia w systemie B2B nie jest jednoznaczne z przyjęciem zamówienia do realizacji. Każde zamówienie musi zostać potwierdzone przez pracownika firmy Bruk-Bet.

W otwartym zamówieniu w prawym górnym rogu pojawią się dodatkowe opcję. Mają Państwo możliwość przeniesienia wszystkich elementów ponownie do koszyka, wydruku danego zamówienia, a także usunięcia zamówienia (ta opcja dotyczy tylko niepotwierdzonych zamówień). 

 

5. W realizacji

W zakładce „W realizacji” otrzymuje listę wszystkich produktów które pozostają w realizacji. 

pastedGraphic_13.png

 

6. Płatności

Zakładka płatności to lista dokumentów handlowych (faktur, korekt faktur, faktur zaliczkowych, itd.) 

pastedGraphic_14.png

Podobnie jak w innych zakładkach można listę ograniczać filtrując lub wyszukując dokumentu.

Rozwijając w górnym prawym rogu opcję pokaż szczegóły 

pastedGraphic_15.png

Filtrując listę wartość dokumentów będzie zliczana automatycznie.

Wchodząc w wybrany dokument podobnie jak na liście zamówień mamy możliwość przeniesienia produktów do koszyka lub wydruku dokumentu. Wydruk dokumentu z B2B jest tylko wydrukiem informacyjnym. 

 

7. Dostawy

W menu dostawy wyświetlana jest lista dokumentów transportowych (paczek). Aplikacja umożliwia podgląd szczegółów paczki. 

pastedGraphic_16.png

 

8. Promocje

Zakładka ta wyświetla nam listę aktualnych promocji dla produktów lub grup produktów

pastedGraphic_17.png

Listę można filtrować jak i przeszukiwać za pomocą tych samych narzędzi jak w przypadku poprzednich okien.

Po otwarciu oferty mamy listę produktów z cenami lub z ustalonym rabatem. Z pozycji promocji można dokonać zamówienia przenosząc produkty do koszyka, schemat postępowania dokładnie taki sam jak w przypadku listy produktów. 

pastedGraphic_18.png

 

9. Moje dane 

Wybierając zakładkę możemy sprawdzić dane naszej firmy listę pracowników podpiętych na liście pracowników. Wszelkie zmiany proszę zgłaszać na adres mailowy solar@bruk-bet.pl 

W momencie uruchomienia aplikacji proszę o wskazanie osoby decyzyjnej w sprawie administrowaniem dostępem do B2B. Informację proszę przesłać na adres mail solar@bruk-bet.pl

pastedGraphic_19.png

 

10. Wyloguj

Umożliwia bezpieczne wylogowanie po zakończeniu pracy.

 

POBIERZ PDF