Według szczegółowych badań przeprowadzonych wśród 21 przedsiębiorstw przez Instytut Energetyki Odnawialnej, na polskim rynku PV w 2016 roku sprzedano moduły fotowoltaiczne o łącznej mocy 33,8 MW, co obejmuje 1/3 całkowitej mocy zainstalowanej w Polsce w 2016, która wyniosła 101 MW. W badaniu IEO wzięło udział trzech największych krajowych producentów fotowoltaicznych w Polsce, spośród których, Bruk-Bet Solar wyprodukował łącznie 29,9 MW.

W opaciu o dane statystyczne IEO Bruk-Bet Solar zajęła pierwsze miejsce pod względem mocy wyeksportowanych modułów fotowoltaicznych, zaś udział przedsiębiorstwa z Tarnowa w polskim rynku eksporterów modułów fotowoltaicznych w 2016 roku wyniósł aż 54,2%.

Pod względem mocy sprzedanych instalacji fotowoltaicznych na polskim rynku, firma Bruk-Bet Solar zajęł a drugie miejsce, z udziałem w sprzedaży w 2016 roku na poziomie 22,7%.

Zebrane dane statystyczne posłużyły do sporządzenia przez IEO corocznego raportu pt. “Rynek fotowoltaiki w Polsce 2017″, który jest dostępny bezpłatnie na stronie internetowej www.ieo.pl.