Wady i zalety instalacji PV

Wady i zalety instalacji PV

Każdy z nas na pewno dużo słyszał o wytwarzaniu „czystej energii z odnawialnych źródeł energii” czy oszczędnościach związanych w zainwestowanie we własną instalację fotowoltaiczną. Poniższy artykuł skupia w sobie nie tylko dobre strony jakimi charakteryzuje się fotowoltaika, ale również jej wady.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są zalety systemów fotowoltaicznych?
  • Wady fotowoltaiki

Zalety systemów fotowoltaicznych

Zielona energia to bez konkurencyjnie największy plus, który można przypisać fotowoltaice. Ze wszystkich źródeł OZE jest to najmniej źródło najmniej oddziałujące na środowisko. Elektrownie fotowoltaiczne nie emitują spalin, nie generują hałasu, nie wpływa na ludzi i zwierzęta. Natomiast ekwiwalent CO2 wytworzonej energii w systemie fotowoltaicznym w porównaniu do wyprodukowania tej samej ilości energii w typowej elektrowni węglowej jest bardzo duży. Mówiąc w skrócie, oszczędności emisji dwutlenku węgla do atmosfery dzięki fotowoltaice są ogromne.

Oszczędności. Przy aktualnych cenach rynkowych inwestycja w fotowoltaikę zwraca się po kilku latach. Natomiast panele mogą produkować energię jeszcze długie lata nawet po zakończeniu okresu gwarancji. Perspektywy dla fotowoltaiki są zachęcające. Przewiduje się, że ceny paneli i falowników będą dalej maleć, a koszty energii pobieranej z sieci elektroenergetycznej będą szybować w górę.

Bezobsługowość. Zamontowane systemy fotowoltaiczne pracują bezobsługowo. Na przykład farmy słoneczne, w przeciwieństwie do innych typów elektrowni, nie wymagają ciągłej kontroli czy nadzoru i sterowania. 

Lokalność produkcji i zmniejszenie strat energii na przesyle. Energetyka rozproszona, w której skład wchodzi dział fotowoltaiki jest koncepcją przyszłej energetyki światowej. Instalacje fotowoltaiczne cechują się lokalnym wytwarzaniem prądu w miejscach, gdzie zazwyczaj występuje chociaż częściowa autokonsumpcja. Natomiast kiedy system PV produkuje nadwyżkę energii, trafia ona do odbiorników zlokalizowanych w sąsiedztwie, gdzie zostaje skonsumowana. W związku z tym, straty na przesyle energii przewodami są znacznie mniejsze niż w przypadku  transportowania energii z elektrowni oddalonej o długie kilometry. Koncepcja zdecentralizowanej energetyki wpisuje się ideę smart city, czyli funkcjonalnego i zoptymalizowanego miasta.

Funkcjonalność. Kierunkiem, w którym zmierza rozwój fotowoltaiki jest zintegrowanie jej z architekturą. Coraz częściej widuje się generatory PV, których estetka (jak np. moduły full black) lepiej komponuje się z budynkiem. Ponadto, moduły PV mogą pełnić podwójną funkcję, produkować energię i jednocześnie stanowić element konstrukcji budynku. Zastosowanie takie można znaleźć przy ażurowych zadaszeniach, carportach czy balustradach.

Wady fotowoltaiki

Recykling i zagospodarowanie odpadów z fotowoltaiki. Jest to najsilniejszy argument przeciwników odnawialnych źródeł energii. Uspakajając obawy osób troszczących się o środowisko, można stwierdzić, że panele PV nie zawierają substancji szkodliwych dla naturalnego środowiska. Moduły krzemowe, które obejmują 95% rynku PV, poddawane są recyklingowi. Z paneli m.in. łatwo można odzyskać elementy takie jak szkło czy aluminiową ramę, a są to segmenty zajmujące największą objętość tego produktu. Warto wiedzieć, że firmy zajmujące się produkcją paneli PV, odprowadzają opłaty recyklingowe od każdego sprzedanego moduły PV. 

Powierzchnia. Porównując różne technologie wytwarzania energii elektrycznej, systemy fotowoltaiczne są tymi, które wymagają dużej powierzchni. Nawet przydomowe mikroinstalacje wymagają kilkudziesięciu metrów kwadratowych pod montaż paneli. Natomiast powierzchnia jaką zajmują farmy słoneczne liczona jest w hektarach. Stąd dobrym rozwiązaniem jest zagospodarowanie nieużytków rolnych czy działek o niskiej jakości gleb lub niewykorzystanych powierzchni dachowych. 

Estetyka. Czasami ludzie nie chcą zdecydować się na własną instalację, żeby „nie oszpecać dachu”. Naprzeciw temu wyzwaniu wychodzą panele wykonane w technologii full black czy szyba-szyba., których możliwości zastosowania zostały wspomniane wcześniej.

Możliwości podłączenia. Aspekt ten tyczy się zarówno małych instalacji jak i farm solarnych. W przypadku domów, które mają wewnętrzną instalację elektryczną wykonaną w starej technologii, jest to moment na wymianę przewodów w domu. Natomiast w przypadku duży systemów PV problem mogą stanowić warunków przyłączeniowe do sieci. Niestety, sieć przesyłowa w Polsce też jest wykonana przed dziesiątkami lat i nie w każdym miejscu istnieje możliwość przyłączenia dużej mocy wytwórczej.

Podsumowując, fotowoltaika tak jak inne źródła wytwórcze nie jest bez wad. Jednakże można stwierdzić, że ilość plusów jest większa od minusów, co zapowiada dalszy rozwój i inwestycje w dział PV w Polsce.